Fijne naald punctie celonderzoek

Een voor de patiënt weinig belastende techniek, waarmee snel informatie kan worden verkregen is de FNPC. Daarbij wordt het voelbare letsel 'aangeprikt' met een van een dunne naald voorziene injectiespuit met een speciale handgreep waarmee vacuüm kan worden gezogen. Is de naald eenmaal in de zwelling ingebracht, dan wordt vacuüm getrokken en de naald daarin heen en weer bewogen. Daardoor worden cellen losgezogen, die vervolgens (na het opheffen van de onderdruk) uit de naald op objectglaasjes worden uitgespoten, uitgestreken en na kleuring door een ervaren arts-patholoog beoordeeld.
Elke voelbare zwelling komt in principe aanmerking voor deze techniek. De meest voorkomende toepassingen zijn lymfklierzwellingen, borsttumoren en schildklierzwellingen.  Goedaardige schildklierzwellingen komen frequent voor, terwijl kwaadaardige aandoeningen van de schildklier naar verhouding zeldzaam zijn. 
Gezien deze lage voorafkans leent FNPC van de schildklier zich bij uitstek ter uitsluiting van een maligne aandoening.  
Bespreking van de bevindingen tussen patholoog en schildklier-specialist is aangewezen. Voorafgaande behandelingen of gebeurtenissen kunnen het resultaat van de punctie beinvloeden, waardoor de finale behandeling van het schildklierprobleem soms moet gewijzigd worden.

fnac.jpg