Behandeling met geneesmiddelen

Medicamenteuze behandeling van Hypothyreoïdie of “te traag werkende’ schildklier.
Hypothyreoïdie is een aandoening van de schildklier die zeer goed kan behandeld worden en vrij snel na het instellen van de behandeling zullen de symptomen verminderen. De standaard behandeling bestaat uit het dagelijks via de mond innemen van het synthetische schildklierhormoon THYROXINE. Voor het bepalen van de juiste dosis thyroxine die de patiënt nodig heeft en waarmee hij


zich goed voelt, zal enkele malen een bloedanalyse nodig zijn om de dosis aanpassen. De behandeling is meestal levenslang. 
Thyroxine is een synthetisch aangemaakte vorm van een lichaamseigen stof. Indien de juiste dosis wordt ingenomen zijn er geen bijwerkingen. Een te hoge inname kan dezelfde ziektetekens veroorzaken als hyperthyreoïdie. Voor het opvolgen van de ziekte zal men op regelmatige basis van een bloedanalyse uitvoeren.Medicamenteuze behandeling van Hyperthyreoïdie of van een “te snel werkende” schildklier.
De behandeling van een overactieve schildklier hangt uiteraard sterk af van de oorzaak, maar ook van de ernst ervan en van de leeftijd en fysieke toestand van de patiënt. Indien men de oorzaak van de hyperthyreoïdie niet kan wegnemen, zal men trachten de schildklier trager te doen werken. Dit kan vrij snel door de juiste medicatie. 
Bij verhoogde schildklierwerking zijn er meestal zeer hinderlijke klachten en voelt men zich ook niet goed. In een eerste fase zal de behandeling er in bestaan om de klachten van dat de patiënt zo snel als mogelijk onder controle te brengen zodat hij zich terug goed voelt. In latere fase zal de schildklier definitief moeten onder controle gebracht worden.
De meeste symptomen van versnelde schildklier werking kunnen


verminderd worden met het toedienen van medicijnen die rechtstreeks op deze symptomen actief zijn maar niet tussen komen in de productie van schildklier hormoon: de klasse van de betablokkers met als voornaamste vertegenwoordigers Bisoprolol (Emconcor, Isoten) en Propranolol (Inderal).
De volgende medicijnen gaan daadwerkelijk de productie van schildklierhormoon doen verminderen of doen stoppen: STRUMAZOL en PROPYLTHIOURACILE. Strumazol geniet de voorkeur omwille van praktische redenen: het wordt terugbetaald door het ziekenfonds en de dagelijkse dosis is meestal van 3 tot 4 tabletten in éénmalige toediening uit een verpakking van 100 tabletten. PTU wordt niet terugbetaald en de dagelijkse dosis is zes tabletten in drie giften uit een verpakking van 60 tabletten. PTU wordt vooral gebruikt bij zwangerschap of bij onaanvaardbare nevenwerking van Strumazol.