Schildklierscintigrafie

Doel van het onderzoek 
Dit onderzoek geeft informatie over de vorm, de grootte en de ligging van de schildklier, maar in tegenstelling met andere onderzoeken ook informatie over een specifiek aspect van de stofwisseling van de schildklier, nl actieve opname van jodium in de schildkliercel: captatiebepaling.

Voorbereiding op het onderzoek
Het gebruik van jodiumhoudende producten zoals sommige hoestdranken of sommige geneesmiddelen voor het hart zoals Cordarone (amiodarone), kan het resultaat van de schildklier-scintigrafie negatief beïnvloeden. Dit geldt ook wanneer er recent een radiologisch-onderzoek heeft plaats gehad, waarbij een jodiumhoudend contrastmiddel is toegediend. Verder hebben schildklierhormoontabletten en geneesmiddelen die de schildklierfunctie onderdrukken, ook een invloed. Het is belangrijk dat de arts die het onderzoek beoordeeld van deze invloeden op de hoogte is.

Uitvoering van het onderzoek
Er dient eerst een kleine hoeveelheid van een licht radioactieve vloeistof in een ader in de arm ingespoten te worden. De gebruikte radioactiviteit is minimaal en ligt in de orde van grootte van een radiologisch onderzoek van bortskas of buik. 
Bij ZWANGERSCHAP of mogelijke zwangerschap mag dit onderzoek NIET uitgevoerd worden!
Ongeveer een twintigtal minuten na de injectie zal de patiënt in ruglig geïnstalleerd worden op een bed of zittend voor de camera. Er zal gevraagd worden om het hoofd in de mate van het mogelijke een beetje naar achteren te brengen om zo de schildklier beter in beeld te kunnen brengen. De gammacamera (detector) wordt boven de hals geplaatst en er wordt een beeld van een vijftal minuten opgenomen. De gammacamera detecteert de straling die door de schildklier wordt uitgezonden. Het resultaat van het onderzoek geeft een beeld van de schildklier waardoor een zeer goed idee van de grootte en van de ligging  en de regionale werking wordt bekomen. De captatie van de schildklier wordt berekend als het % van de ingespoten stof die na 20' door de schildklier werd opgenomen.
Bij de ziekte van Graves zijn alle schildkliercellen actief en licht de schildklier op in de vorm van een vlinder. Bij één of meer actieve nodules lichten deze vaak alleen op. Bij een chronische ontsteking (ziekte van Hashimoto) is in een late fase dikwijls geen schildklier zichtbaar. De oorzaak van de hyperthyreoïdie bepaalt de behandeling.