Versnelde schildklierwerking of Hyperthyreoidie

Versnelde of verhoogde werking (hyperthyreoïdie): teveel aan schildklierhormoon in het bloed waardoor de werking ervan in de vesrchillende organen van het lichaam sterk toeneemt.
Bij een patiënt met hyperthyreoïdie kunnen we het volgende vaststellen:

SYMPTOMEN                               TEKENS 
Nervositas                                     Versnelde polsslag
Moeheid - Zwaktegevoel                  Verhoogde bloeddruk
Zweten - Thermofobie                      Warme zweterige huid
Bibberen met de handen                  Tremor
Hyperactiviteit                                 Ooglidretractie
Hartkloppingen                                Hyperreflexie
Toegenomen eetlust                        Spierzwakte
Gewichtsverandering                        Menstruatiestoornissen

Door veelal onbekende oorzaken (dikwijls door autoimmuun-pathologie met antistofvorming tegen de schildklier) kan de werking van de schildklier ook aanmerkelijk verhoogd zijn.

De overmatige werking van de schildklier wordt meestal veroorzaakt door een verhoogde productie van schildklierhormoon door de schildklier zelf en kan gepaard gaan met het ontwikkelen van een vergrote schildklier (krop of goiter), waardoor er een grotere hoeveelheid klierweefsel aanwezig is. 
Soms wordt het teveel aan schildklierhormoon in het bloed veroorzaakt door een ontsteking van de schildklier waardoor het in de schildklierfollikels opgestapelde reservehormoon massaal in de bloedbaan terecht komt. Het onderscheid tussen deze vormen van overmatige werking kan gesteld worden door een scintigrafisch onderzoek en is belangrijk voor een juiste behandeling.

Het komt vaak voor dat de schildklier niet in zijn geheel vergroot is, maar dat zij een of meer knobbels bevat welke ook meer schildklierhormoon produceren dan normaal.