Disclaimer

Deze informatie is niet bedoeld om medische adviezen te geven en kan ook niet worden beschouwd als vervanging van een consult of behandeling bij een arts, maar is slechts een bron van algemeen medische informatie. Aan de geboden informatie kan noch diagnostische noch therapeutische waarde worden ontleend.

Schildklierkliniek.be is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatieteksten, omschrijvingen van behandelmethoden of overige informatie op deze website. Het gebruik van informatie van deze website geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

Schildklierkliniek.be of beheerder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.
Niets op deze site mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch, of op welke andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van schildklierkliniek.be